Uncategorized

GDPR

1. Spoločnosť Future Industries, s.r.o., sídlom: Klincová 35, Bratislava –821 08, IČO: 43 911 846 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných…

  • 19. apríla 2019