WELL

WELL – zmiešaný tovar Ďalšia zaujímavá výzva náš čakala v Senici, kde sme dostali za úlohu polepiť atiku obchodného domu, ktorá však bola zo zvlneného…

  • 15. mája 2020